Search

Privacy statement

Dichterbij neemt de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens serieus, ook als het gaat om sollicitanten. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en houden ons vanzelfsprekend aan de geldende privacywetgeving.

1. Voor wie is deze verklaring bedoeld?

Deze verklaring is bedoeld voor iedereen die deelneemt aan de wervings- en selectieactiviteiten van Dichterbij, inclusief diegenen die zich aanmelden voor een leer-werktraject, stagiaires, vrijwilligers en bezoekers van wervingsdagen. Dichterbij is gevestigd te Gennep en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16079866.

2. Waarom verzamelen wij jouw gegevens?

Wanneer je solliciteert op een vacature of contact met ons opneemt over een vacature, verzamelt Dichterbij jouw persoonsgegevens, zoals jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de gegevens die op jouw CV staan, zoals arbeidsverleden en opleiding.

3. Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het vergelijken van jouw gegevens met actuele vacatures
 • Het opnemen van contact en plannen van een sollicitatiegesprek
 • Het informeren binnen de verschillende afdelingen van Dichterbij om te zien of er een geschikte plek voor je is.
 • Het op de hoogte houden van nieuwe vacatures, als je hebt aangegeven dat je dat graag wilt.
 • Het screenen door middel van gerichte zoekacties op sociale profielen of jobboards.
 

4. Wanneer mogen wij jouw gegevens verwerken?

Wij mogen jouw gegevens alleen verwerken als dit is toegestaan op basis van de privacywet. Jouw sollicitatiegegevens worden verwerkt in de volgende gevallen:

 • Je hebt ons per e-mail toestemming gegeven
 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Wanneer de wet ons daartoe verplicht
 • Ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dichterbij.
 

5. Kan je jouw toestemming intrekken?

Je kunt je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken door een e-mail te sturen naar wervingsbureau@dichterbij. Let op: het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijven bestaan.

6.Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens tijdens de wervings- en selectieprocedure. Je kunt zelf de bewaartermijn kiezen en deze later aanpassen in het kandidaatportaal:

 • Tot 4 weken na afronding van de procedure
 • Tot 1 jaar na afronding van de procedure.

7. Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij hebben maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen tegen verlies of diefstal. Ook zorgen wij ervoor dat jouw gegevens alleen worden ingezien en gebruikt door personen die hiervoor specifiek toegang hebben gekregen. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding.

8. Met wie delen wij jouw gegevens?

Jouw sollicitatiegegevens delen wij niet met andere organisaties, tenzij jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Zodra jouw sollicitatie bij ons wervingsbureau binnenkomt, wordt deze gescreend en vervolgens doorgestuurd naar de betreffende vacaturehouder voor beoordeling. Wij delen jouw sollicitatiegegevens ook met specifieke afdelingen of teamvertegenwoordigers om jou te helpen bij het vinden van een passende werkplek.

9. Welke gegevens kan je zelf beheren?

Je kunt jouw ingevoerde gegevens digitaal inzien en aanpassen in het kandidatenportaal. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de bewaartermijn van jouw gegevens te verlengen, jouw sollicitatie in te trekken en jouw profiel te verwijderen.

10. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt altijd recht op inzage in de gegevens die wij van jou verwerken. Ook mag je verzoeken om jouw gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van jouw gegevens tijdelijk te laten beperken, bijvoorbeeld tijdens het wachten op de beoordeling van een verzoek om jouw gegevens te laten verwijderen.

Indien je het niet eens bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens, mag je bezwaar maken. Tevens kun je ons vragen om jouw persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie.

11. Hoe kan je gebruik maken van jouw rechten?

Als je gebruik wilt maken van een van de bovengenoemde privacyrechten, kun je contact met ons opnemen via wervingsbureau@dichterbij.nl. We zullen jouw vraag of verzoek zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken beantwoorden. Mocht het meer tijd vergen, dan zullen wij je hierover binnen vier weken informeren.

12. Waar kan je terecht met vragen en klachten?

Heb je vragen of wil je een beroep doen op jouw privacyrechten, dan kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar wervingsbureau@dichterbij.nl.

Indien je een klacht hebt over de manier waarop Dichterbij met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@dichterbij.nl.
Als we er samen niet uitkomen, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

12. Wijzigingen in de privacyverklaring

Dichterbij behoudt zich het recht voor om deze verklaring aan te passen. We raden je aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen op de website van Dichterbij: www.werkenbijdichterbij.nl.

Deze verklaring is van kracht vanaf 4 augustus 2023.